Arbejdsdag: Der afholdes to arbejdsdage om året, forår og efterår. Alle forventes at deltage. På arbejdsdagene lærer vi hinanden at kende og holder foreningens renoveringsbudget nede. Arbejdsdagene annonceres i Nyhedsbrevet

Dørtelefon/Internet/KabelTV: Dansk Kabel TV er leverandør. Kontaktes via danskkabeltv.dk

Facebook: Meld dig ind i Kastaniagårdens facebookgruppe A/B Kastaniegården. Henvendelser til bestyrelsen skal dog ske via hjemmesiden.

Fremleje: Reglerne om fremleje jf. foreningens vedtægter, træder kun i kraft hvis, andelshaver fraflytter andelen. For andre typer udlejning henvises til lejeloven.

Fællesarealer: Foreningens fællesarealer er til fri afbenyttelse for andelshavere. Der må dog ikke opbevares private ejendele på foreningens fællesarealer pga. brandfare. Fællesarealer omfatter alle trappearealer, loft og kælderarealer.

Gårdlauget: Administrerer de udendørs arealer (renovation, gårdmænd, gartnere, porte mv.). Kan kontaktes via kastaniekarreen.sjeldani.dk hvor du også finder ordensreglementet for gården.

Husorden: Se: For beboere – Dokumentarkiv - Vedtægter, bestemmelser mm.

Kontakt: Kontakt bestyrelsen via "Kontakt bestyrelsen", her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at møde op den første tirsdag i måneden, kl. 20, i kælderen under opgang A, hvor der afholdes bestyrelsesmøde.

Nyhedsbrev: Tilmeld dig og læs nyhedsbrevet.

Radiatorer: Det indvendige vedligehold af radiatorer (dvs. selve radiatorerne og termostaterne) påhviler andelshaveren. Skader eller fejl på rør og anden infrastruktur skal meddeles bestyrelsen via hjemmesiden (se Kontakt ovenfor). Udskiftning af termostater er nemt at klare selv, og f.eks. følgende termostat passer på vores radiatorer: TRV Nordic 6-28 gr termostat til M28-gevind

Varmeaflæsning: Brunata varsler hvornår målerne aflæses, de varsler med opslag i alle opgangene. Det er den enkelte andelshavers ansvar at være hjemme på tidspunktet for varmeaflæsning eller på anden måde sørge for Brunata har adgang. Derudover skal inspektionslemme i eksempelvis badeværelset afmonteres inden besøget.

Vaskeri: Book tid på E-vaskeri.dk Første gang du logger på skal du bruge et aktiveringsbrev, der kan udleveres af bestyrelsen. Derudover skal du bruge en elektronisk vaskebrik, som kan købes hos bestyrelsen for 50kr. Vaskeriet er kun for beboere.

Venteliste: Der føres hverken intern eller ekstern venteliste af bestyrelsen. Overdragelse af andele sker jf. § 12.2. A og B i foreningens vedtægter (Se: For beboere – dokumentarkiv).

 

A/B Kastaniegården
Hørsholmsgade 18
Hørsholmsgade 18 A - 18 D
2200 København N

Følg A/B Kastaniegården her:

Facebook
SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk


Antal besøgende: 33698 (denne uge: 593)